Bli frivillig

Du kan være med å skape flere gode aktiviteter og tilbud i kommunen.
Du kan bidra til at andre finner nye sosiale nettverk, meningsfylt fritid, aktivitet, opplevelser, hjelp, og støtte. Dette er arbeid som er utrolig verdifullt for våre nærmiljø og enkeltpersoner, men som også gir deg som frivillig mye tilbake. Du får et større sosialt nettverk, fritid med mening og også nyttig erfaring.

Med deg som frivillig HER